Değerlerimiz

MSS Taahhüt İnşaat olarak, almış olduğumuz tüm karar ve atmış olduğumuz tüm adımlara şekil veren kurumsal ilke ve değerlerimiz tüm bileşenlerimize konsolide olmuştur.

Katılımcılık ve Ekip Ruhu

Bizi biz yapan yegâne güç ekip arkadaşlarımızdır. Bu noktada, ekip arkadaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini oldukça önemseriz. Ekip arkadaşlarımızın ortaya koydukları fikirleri önemser ve katılımcı bir yönetim ortamını yaratmaya çalışırız. Böylece ortak hedefler doğrultusunda attığımız adımlarda birbirimizi tamamlarız. Ayrıca, tüm paydaşlarımızın beklentilerine önem verir ve optimum faydayı sağlamayı amaçlarız.

Etik Değerler, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Gerek evrensel hukuk ilkelerine gerekse etik kurallar ve dürüstlük ilkelere daima bağlıyız. Irkçılık ve nepotizm gibi insani değerler ile bağdaşmayan her türlü davranışa karşıyız. Ayrıca, tüm eylem ve faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verilebilir olmayı ilke edinen bir anlayışa sahibiz. 

Sürdürülebilirlik

Kaynakların verimli ve etkin kullanılması ve böylece gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bizim için oldukça önemlidir. Bu noktada çevreye ve tüm canlılara karşı duyarlıyız.

Girişimcilik

Kararlarımızın ardındaki itici güç girişimci bir ruha sahip olmamızdır. Atmış olduğumuz her adımı yeni ufuklara doğru açtığımız bir yelken olarak görür ve yeni ufukların heyecanını ve tutkusunu hissederiz. Bu noktada küresel gelişmeleri büyük bir merak ile takip eder, özümser ve sürekli gelişiriz. Bizim için değişim ve yenilik olağan ve esastır.

Toplum Odaklı

Üstlendiğimiz tüm projelerde toplumumuz ve ülkemiz adına birer değer yarattığımızın ve oldukça sınırlı kaynaklarla oldukça büyük değerler elde etmemiz gerektiğinin farkındayız. Tüm eylem ve faaliyetlerimizi bu bilinç çerçevesinde gerçekleştirmeyiz.