Biz Kimiz?

2014 yılında fikri tohumları atılan MSS Taahhüt İnşaat; bünyesinde barındırdığı genç ve dinamik teknik personel ve işgücü kaynağı ile inşaat projelerine yönelik başta ısı yalıtım ve mimari uygulama çözümleri sunmak üzere 2020 yılının son çeyreğinde kurumsal bir kimliğe bürünmüştür.

Çağdaş ve bilimsel yönetim ilke ve teknikleri üzerine kurguladığı yönetim anlayışı ile iki genç inşaat mühendisinin öncülüğünde yola çıkan MSS Taahhüt İnşaat, üstlendiği veya üstleneceği tüm projeleri planlanan süre, öngörülen bütçe, hedeflenen kalite sınırları ve belirlenen kapsam içerisinde tamamlayarak müşterilerine teslim etmeyi en önemli çalışma prensibi olarak benimsemiştir. MSS Taahhüt İnşaat konut projeleri, alışveriş merkezleri, kamu binaları, terminal ve istasyon yapıları, sağlık kompleksleri gibi çeşitli üst yapı projelerinde mimari ve statik çözümler sunmaktadır. Güvenlik ve kaliteyi merkeze alan hizmet anlayışı ile müşterilerine ekonomik çözümler sunan MSS Taahhüt İnşaat; başladığı her projeyi zamanında bitirme hedefine ulaşmak için açık, saydam, yenilikçi ve dinamik bir yönetim anlayışına sahiptir. MSS Taahhüt İnşaat benimsemiş olduğu bu hizmet anlayışını perçinlemek teknolojik donanım ve ekipmanlara, dijital çözüm paketlerine ve nitelikli insan kaynağına her geçen gün yatırımlarını arttırmaktadır.

MSS Taahhüt İnşaat olarak kısa vadede, uluslararası geçerliliğe sahip yönetim sistem ve standartlarını mevcut yönetim sistemlerimize entegrasyonunu sağlamayı ve böylece müşterilerimize daha profesyonel çözüm önerileri sunmayı hedeflemekteyiz. Sahip olduğumuz bu bilinç ile ülkemiz inşaat sektörünün önemli bir aktörü olma yolundaki hedefimizi gerçekleştirme arzusu içerisindeyiz.

Vizyonumuz

İnşaat endüstrisine bağlı iktisadi faaliyetler gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş ülkelerin makroekonomik göstergeleri üzerinde oldukça önemli etkilere sahiptir. İnşaat projelerinin konusu sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayan fiziki varlıklardır. Bu fiziki varlıklar, insanların en temel ihtiyaçlarından birisi olan barınma ihtiyacından ticari faaliyetlerin devamlılığı için gerekli olan ulaşım, altyapı ve enerji gibi ikincil ihtiyaçlara kadar sosyal ve ekonomik hayatın birçok alanına doğrudan etki etmektedir. Bu noktada vizyonumuz; başta ülkemiz olmak üzere toplumların ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacaklarına inandığımız, katma değeri yüksek, kaynak verimliliğini sağlayan, gelecek kuşaklara güvenle bırakabileceğimiz inşaat projelerine imzamızı atabilmektir.  

Misyonumuz

Ortaya koyduğumuz temel değerlerimiz çerçevesinde, uluslararası standartlar ile yoğrulmuş yönetim anlayışımız ile müşterilerimizin arzu ettikleri projeleri planlanan süre, öngörülen bütçe, hedeflenen kalite sınırları içerisinde sunmak; küresel gelişmeleri sürekli olarak takip ederek mevcut sistemlerimizi geliştirmek; benimsemiş olduğumuz çağdaş ve evrensel değerlerden sapmamaktır.